A támogatásáról szóló 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet módosítása! – Avagy mire is gondolhatott a „költő”!

, , , , ,

2020.04.21-én megjelent a MAGYAR KÖZLÖNY 82. számában a 141/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet, melynek alapján módosítottuk a honlapunkon szereplő összefoglalót és a hozzá tartozó kalkulátort!
Az NFSZ honlapján még nem kerültek módosításra a beadandó dokumentumok, amit ez megtörténik mi is frissítjük a honlapunkon (hogy egyszerre tölthessétek le).
105/2020-as rendelet frissített változatát itt találjátok: https://payrollers.hu/105-2020-iv-10-korm-rendelete/
A kalkulátort pedig innen tudjátok letölteni: https://payrollers.hu/letoltheto-anyagok/

Pár fontosabb változás:

 • Azon munkavállalóknak, akiknek a munkaszerződése 2020.03.11. után került módosításra, és munkaidejük maximum a negyedére, de minimum 85%-ban (pl: napi 8 órás munkaviszonyról napi 2 és 6,8 órás közötti foglalkoztatásra) módosul(t) támogatás igényelhető.
 • igénybe vehető a támogatás a munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállaló esetében is.
 • a távolléti díj helyett alapbér a támogatás alapja.
 • Létszámtartási kötelesség csak a támogatást igénylő munkavállalók vonatkozásában kell megtartani.
 • Fejlesztési idő csak akkor kötelező, ha a munkaidő csökkentés 50% alatti (pl: 8 órásról 6 órásra), természetesen megállapodni meg lehet, ha ennél nagyobb mértékű a munkaidő csökkentés, akkor is.
 • A fejlesztési időben a támogatás időtartama alatt vagy azt követő két éven belül mentesül a csökkentett munkaidő miatt kieső munkaidő harminc százalékának megfelelő mértékben a munkavégzési kötelezettség teljesítése alól.
 • nem kell, hogy a munkaidőkeret lejárjon, vagy lezárásra kerüljön.
 • Rendkívüli munkaidő csak a támogatásban részesülőknek nem rendelhető el a támogatás ideje alatt.
 • A támogatás iránti kérelemhez nem kell csatolni, a megállapodást (szerződésmódosítást).
 • A határozathozatal napján a kérelemben foglaltak szerint módosul a munkaszerződés a támogatás időtartamára.
 • Nem kell a támogatás iránti kérelmében bemutatni a csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatást megalapozó gazdasági körülményeket, ezeknek a veszélyhelyzettel való közvetlen és szoros összefüggését, a gazdasági nehézségek áthidalására vonatkozó eddig megtett és várható intézkedéseket, és hogy a munkavégzés átütemezésére nyitva álló munkaidő-beosztási lehetőségeket a kérelem benyújtásáig kimerítette.