A csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatásának igénybevételéhez szükséges teendők

, , , , , , , , ,

Az Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat közzétette, hogy a 2020.04.16-tól elérhető 105/2020. (IV.10.) kormány rendeletében megfogalmazott (itt olvashatsz róla bővebben) támogatás igénybevételéhez milyen teendőink vannak, (az ezzel kapcsolatos dokumentációkat egyszerre letöltheted ide kattintva).

Valamint elkészültem az NFSZ által közzétett dokumentumok alapján a végleges támogatás kalkulátorral (ide kattintva tudod letölteni)! A kalkulátor az ott leírtaknak megfelelően számol, mutatja mennyi támogatás vehető igénybe, milyen költséggel, megtakarítással számolhatsz, ha igénybe veszitek a támogatást, és ha nem, valamint egy kis extra: a kérelemben szereplő táblázat is szerepel a kalkulátorban melyet az általatok beírt adatok alapján ki is tölt!

Ezzel együtt választ kaptunk néhány nyitott kérdésünkre:

 1. Idézet a nyomtatványból: „munkavállalómmal megállapodok arról, hogy a munkaidejét harminc, negyven vagy ötven százalékban csökkentem”. Innentől egyértelmű, hogy e 3 lehetőség közül lehet választani, nincs köztes lehetőség!
 2. A gazdasági körülmények igazolására egyelőre nyilatkozat formájában kell eleget tennünk, az alábbi választási lehetőségek közül (akár többet is): piacvesztés, beszállítói lánc elakadása/megszűnése, rendelésállomány csökkenése, munkavégzés kapcsán felmerülő egészségügyi kockázatok (COVID), egészségügyi veszélyhelyzet következtében beálló jogszabályi rendelkezés,
 3. A gazdasági nehézségek áthidalására megtett intézkedések: arra alkalmas munkakörökben munkaidőkeretet vezetett be (amit természetesen a kérelem benyújtásakor lezárt), munkáltató által kiadható szabadság kiadása, létszám racionalizálás történt, üzletmenet, beszállítói kör átalakítása, új piacok feltárása állásidő, fizetés nélküli szabadság elrendelése, létszámstop, felvételek szüneteltetése,
 4. Jövőbeni intézkedésekre: arra alkalmas munkakörökben távmunka, vagy otthoni munkavégzés bevezetése/folytatása, üzletmenet átalakítása, új termékek, piacok felé történő nyitás, tervek felvázolása az üzletmenet folytatására a veszélyhelyzet hosszától függően, beszállítói lánc átalakítása, folyamatok és költségek optimalizálása

Természetesen a fent felsoroltakon kívül mindhárom esetben van „egyéb” rablika is, ha úgy gondoljuk ezek közül semmit, vagy még többet tettünk/tennénk.

Nézzük a teendőket:

1.- A munkavállaló a munkáltatóval a megyei kormányhivatalhoz együttesen benyújtott kérelem alapján kaphat támogatást. Az elektronikus ügyintézésre köteles: gazdálkodó szervezet, (állam, önkormányzat, költségvetési szerv, ügyész, jegyző, köztestület, egyéb közigazgatási hatóság, valamint az ügyfél jogi képviselője.) ePapír szolgáltatáson keresztül, a szolgáltatás elérhetősége, valamint ezzel kapcsolatos tájékoztató az alábbi weboldalon érhető el: https://epapir.gov.hu/.

 1. – A munkavállaló/k és Munkáltató közösen ki töltik a „Kérelem csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatásához” nevű dokumentumot.

Nyilatkozni kell a dokumentumon belül:

 • rend. által meghatározott feltételeit megismerték és teljesítik.
 • A létszám fenntartására vonatkozókat, és az azzal járó esetleges szankciókat elfogadja
 • Az elektronikus ügyintézés teljesítéséről
 • A munkaidő keret lejjártáról illetve lezárásáról
 • A „munkavállalómmal megállapodok arról, hogy a munkaidejét harminc, negyven vagy ötven százalékban csökkentem”. Innentől egyértelmű, hogy e 3 lehetőség közül lehet választani, nincs köztes lehetőség!
 • Amennyiben változás áll be az 2 munkanapon belül bejelenti
 • Fejlesztési időben foglalkoztatja a munkavállalót, oly mértékben hogy a munkavállaló munkabére elérje a 2020.03.11. napja szerint számolt havi nettó távolléti díjat. Melyet a létszámfenntartási időszak utolsó munkanapján bérjegyzékkel igazol (támogatás időtartama plusz egy hónap).
 • A munkavállaló legalább 2020.03.11 óta folyamatos jogviszonyban áll a kérelmet benyújtó munkáltatónál
 • A vállalkozás nem minősült nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak, legalább 6 hónapja működik, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt, felszámolás, csődeljárás vagy végelszámolás, vagy egyéb – a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt
 • A munkavállalóra vonatkozóan (KFI) szektor számára meghirdetett támogatásban nem részesül
 • A rendezett munkaügyi kapcsolatról
 • Elfogadja a visszavonásra vonatkozó feltételeket
 • Elfogadja, hogy ellenőrzik támogatás igénybevételének jogosságát
 • A szolgáltatott adatok információk valóságnak megfelelnek
 • Tudomásul veszi a támogatás akkor nyújtható, amennyiben a munkavállalók megtartása a folyamatos gazdasági tevékenységemmel összefüggő nemzetgazdasági érdek.

A munkavállaló is nyilatkozik

 • elismeri, elfogadja és teljesíti 105/2020. (IV.10.) rendelet feltételit
 • Vállalja a részmunkaidőt, nincs felmondás alatt, nincs fizetés nélküli szabadságon
 • Adatok kezelésérő, nyilvánosságra hozhatóságról
 • Vállalja, amennyiben létesít újabb jogviszonyt az nem lesz akadálya a teljes munkaidőre való vissza térésnek
 • Tudomásul veszi, ha jogtalan kifizetést kapott visszafizeti

Mindkét fél elismeri, hogy az alábbi 4 dokumentumot tartamát megismerte:
1. Tájékoztató a csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatásához
2. Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat ügyfelei részére (a munkaadó számára releváns),
3. Tájékoztató a „nehéz helyzetben lévő vállalkozás” fogalmának meghatározásáról; (a munkaadó számára releváns),
4. Tájékoztató a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségről (a munkaadó számára releváns),

 1. – A fenti kérelemhez további 4 dokumentumot kell csatolni, az első három a NFSZ által kiadott : (letöltheted ide kattintva a teljes dokumentációt) a 4. a megállapodás a két fél között:

–           Nyilatkozat az Áht. 48/B. § (1) bekezdése szerint az összeférhetetlenség fennállásáról vagy hiányáról; (a munkavállaló által kitöltendő)

–           A munkavállaló nyilatkozata arról, hogy a támogatásban való részesülés esetén a támogatást finanszírozó munkaerő-piaci program résztvevőjévé válik, s teljesíti az annak hatásai nyomon követéséhez szükséges adatszolgáltatást, (a munkavállaló által kitöltendő)

–           Munkavállaló által — a támogatás folyósításának tervezett kezdetére érvényes adatokkal —kitöltött Bevonáskori nyilatkozat a munkaerő-piaci programban való részvételhez (a munkavállaló által kitöltendő)

 • Azt az alátámasztó dokumentumot (megállapodást), melyből kitűnik, hogy a munkaadó és a munkavállaló között a csökkentett munkaidőben és a csökkentett munkaidőn túli egyéni fejlesztési időben történő megállapodás a támogatás feltételeinek megfelelően történt meg