Készenléti jellegű a munkakör, ha a munkavállaló a feladatainak jellege miatt a rendes munkaidő legalább egyharmadában munkavégzés nélkül áll a munkáltató rendelkezésére, vagy a munkavégzés – különösen a munkakör sajátosságára, a munkavégzés feltételeire tekintettel – a munkavállaló számára az általánoshoz képest lényegesen alacsonyabb igénybevétellel jár.

Lényegesen alacsonyabb igénybevétel a Kúria Mfv.III.10.565/2018. munkaügyi elvi határozatában foglaltak szerint:
– A lényegesen alacsonyabb igénybevételre utaló körülmény lehet különösen:
– a munkakörrel járó mentális, és/vagy fizikai megterhelés alacsony szintje;
– ha a munkavállaló felett nincs állandó ellenőrzés;
– az ellátandó feladatok rutin jellegűek;
– a munkavégzéshez biztosított, a feladatokat megkönnyítő munkaeszköz, infrastruktúra;
– a munkavégzés körülményei lehetővé teszik a munkavégzéssel nem járó időszakokban a pihenést;
– a munkát nem egyedül kell végezni.

A készenléti jellegű munkakörré minősítésnél jelentősége lehet az adott munkakör munkavédelmi besorolásának is, így különösen, készenléti jellegű munkakörre utal, ha az adott tevékenység a NMr. 4. és 5. melléklete szerint nem jár fokozottan baleseti veszélyekkel és/vagy fokozott pszichés terheléssel. Az egyes szempontokat összességében kell értékelni, különös figyelemmel arra, hogy csak az igénybevétel lényegesen alacsonyabb szintje mellett minősíthető a munkakör készenléti jellegűnek. Ilyen eset lehet különösen, ha a fent felsorolt jellemzők közül több együttesen is fennáll, azonban arra figyelni kell, hogy az általánost el nem érő igénybevétel erre még nem ad alapot.

Azért van jelentősége a készenléti jellegű munkakörnek, mert a munkaszervezésben/beosztásban eltérő törvényi előírásokat kell alkalmazni, melyek a következők:
– a munkaközi szünetet a munkaidő részeként kell a munkáltatónak kiadnia, (pl: az ebédszünet a munkaidőrésze)
– a napi munkaidő a munkáltató és a munkavállaló megállapodása alapján 12 órára emelhető,
– a beosztás szerinti heti munkaidő a felek megállapodása alapján heti 72 óra lehet, (munkaidőkeret átlagában)
–  vasárnapra rendes munkaidőre osztható be,
– 6 hónapos munkaidőkeret, illetve elszámolási időszak állapítható meg,
– a munkavállaló napi pihenőideje az általános 11 órával szemben 8 órára csökkenthető.