A munkáltató tevékenysége mikor megszakítás nélküli?

A Munka Törvénykönyve szerint a munkáltató tevékenysége megszakítás nélküli, ha naptári naponként hat órát meg nem haladó tartamban vagy naptári évenként kizárólag a technológiai előírásban meghatározott okból, az ott előírt időszakban szünetel és társadalmi közszükségletet kielégítő szolgáltatás biztosítására irányul, vagy a termelési technológiából fakadó objektív körülmények miatt gazdaságosan vagy rendeltetésszerűen másként nem folytatható.
Ilyenek lehetnek a közmű szolgáltatók (víz-, áram-, gázellátás, telefon és internethálózat működtetése stb.) valamint ha valamilyen objektív okból nem lehet leállítani a működést, vagy legalábbis ez nem lenne gazdaságos (egy szerverpark, olyan vagyonvédelmi szolgálat, mely állandóan működik). Például egy gyártó gépsort le lehetne állítani hétvégére, ám az üzem újbóli indítása (beállítások, üzemi hőmérséklet stb…) nagyobb költséggel járna, mint a hétvégi üresjárat alatti üzemben tartása.
A fentiekből fakadóan, nem következik automatikusan a megszakítás nélküli munkarend, ha a munkáltató „folyamatosan” működik. Például egy éjjel-nappali közért hiába nem „szünetel”, mégsem igaz rá, hogy társadalmi közszükségletet elégítene ki (a társadalom bizonyára túlélné, ha napi hat óránál többet lennének zárva), mint ahogy az sem, hogy objektív okokból ne lehetne máshogy működtetni, vagy hogy az újra nyitás aránytalanul magas költséggel járna.
Fontos továbbá, hogy a megszakítás nélküliség nem a munkáltatóra, hanem egy adott tevékenységére jellemző. Például a lakosság folyamatos vízellátását biztosító munkavállalók köre ide sorolható, azonban a munkáltató egyéb pozícióiban dolgozók (pl: HR, könyvelő, marketinges) már nem.